Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się o godzinie 9:00.

Klasa I - sala nr 3 ( I piętro) . Do szkoły mogą wejść rodzice zaopatrzeni w prawidłowo nałożone maseczki i po zdezynfekowaniu rąk. Tego dnia odbędzie się  również ślubowanie.

Pozostałe klasy:

Klasa II - sala nr 2 (I piętro)

Klasa III - sala nr 5 (I piętro)

Klasa IV - sala nr 14 (I piętro - budynek gimnazjum). Możliwość wejścia z jednym rodzicem/opiekunem w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk.

Klasa V - sala nr 4 ( I piętro)

Klasa VI - sala  nr 6 (parter)

Klasa VII - sala nr 13 (I piętro - budynek gimnazjum)

Klasa VIII - sala nr 15 (I piętro - budynek gimnazjum) 

Szanowni Państwo,

Numer konta do wpłat za wyżywienie w jednostkach oświatowych Miasta i Gminy Gąbin to:

90 1020 3541 0000 5302 0338 7594

Koniecznymdo prawidłowego zakwalifikowania wpłaty jest podanie w tytule przelewu:

NAZWY SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA -IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA -MIESIĄC ZA KTÓRY PAŃSTWO WPŁACAJĄ

Prosimy o zastosowanie się do powyższej instrucji, aby umożliwić księgowości prawidłową identyfikację wpłaty.

                    11 września , w przeddzień 81 rocznicy Bitwy pod Dobrzykowem, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy września 1939r.

Ze względu na reżim sanitarny uroczystość miała kameralny charakter . Niestety nie mogli w niej uczestniczyć wszyscy uczniowie, a jedynie przedstawicieli poszczególnych klas.

Pani dyrektor Danuta Jakubowska powitała zebranych i podkreśliła doniosłość wydarzenia.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin pan Krzysztof Jadczak , który był dumny z uczniów ,że pamiętają o swoich patronach i każdego roku są obecni na cmentarzu. Podkreślił również, że dzięki nim pamięć o bohaterach nie zaginie.

W dalszej części obchodów obecni zaśpiewali hymn szkoły, obecne delegacje i osoby prywatne złożyły kwiaty i zapalono pamiątkowe znicze. Oprócz tego przedstawiciele każdej z klas zapalili znicz od klasy.

Na zakończenie pani dyrektor Danuta Jakubowska podziękowała wszystkim za obecność i pamięć.

Oprócz pani dyrektor Danuty Jakubowskiej i pana burmistrza Krzysztofa Jadczaka obecni byli także pan Zbigniew Jakubowski i była pani dyrektor Szkoły Podstawowej Bogumiła Zalewska-Opasińska.

Opracowała: Dobrosława Chęcka

1 września odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W uroczystości udział wzięli udział uczniowie , rodzice , pani dyrektor Danuta Jakubowska i wychowawca Dobrosława Chęcka.

Dzieci ślubowały na sztandar szkoły , że będą dobrymi Polakami, będą dbały o dobre imię klasy i szkoły oraz , że będą kochały swoja Ojczyznę.

Następnie pani dyrektor poprzez dotknięcie symboliczna kredką ramienia ucznia i wypowiedzeniu słów „ Pasuję Cię na ucznia” dokonała aktu pasowania. Każde dziecko otrzymało tarczę szkolną .

Opracowała: Dobrosława Chęcka

logo

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku  rozpoczyna realizację projektu rehabilitacji dzieci współfinansowanego ze środków EFS, Budżetu Państwa i środków MWOMP, którego celem głównym  jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa. Projekt zakłada m.in. zwrócenie szczególnej uwagi na wczesne wykrywanie wad rozwojowych. Zasadniczym elementem projektu jest uczestnictwo dzieci w grupowych zajęciach gimnastyki korekcyjnej wzbogaconej o elementy crossfit, prowadzonej w szkolnej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Dodatkowym komponentem jest udział w zajęciach psychologa, który będzie motywował dzieci do ćwiczeń i zdrowego trybu życia.

Program dedykowany jest dla uczniów klas I-VI. Planujemy 3 turnusy rehabilitacyjne składające się z 2 grup po 15 dzieci w każdej. Liczba dzieci objęta usługami zdrowotnymi wyniesie 90 osób.

I turnus odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021, II 2021/2022, III 2022/2023. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu pod nadzorem ekspertów.

Projekt przewiduje również wsparcie dla osób z otoczenia dzieci, tj. rodziców/opiekunów, nauczycieli oraz personelu medycznego POZ poprzez działania informacyjno- edukacyjne i szkoleniowe. Wspomniane działania odbywać się będą w formie wykładów, warsztatów, pogadanek itp.

Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny. 

Rekrutacja od 01.09.2020

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie uczestnika przez fizjoterapeutę. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby dla których zabraknie możliwości udziału w programie będą miały możliwość zakwalifikowania się do niego w przypadku zwolnienia się miejsca (poinformujemy w trakcie trwania projektu).

Zgłoszenia będą przyjmowane mailowo poprzez platformę e-usług MWOMP, listownie i  osobiście lub  na terenie szkoły. Jedna osoba może uczestniczyć w programie 1 raz.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego 024 267 84 93 , obserwowania naszej strony internetowej: www.mwomp.pl oraz naszego profilu na Facebook

                                                                                         ZAPRASZAMY

ulotka promocyjna 2020 1

Wniski do wypełnienia można pobrać w sekretariacie szkoły.