Szkolny zestaw podręczników dla klasy VI
Rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczników 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język angielski

 

Język polski

Matematyka

 

Biologia

 

Historia i społeczeństwo

 

Informatyka

 

Plastyka

 

 

Technika

 

Muzyka

 

Religia