Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
mgr Danuta Jakubowska WOS, historia i społeczeństwo
mgr Elżbieta Ozimkiewicz edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
mgr Dobrosława Chęcka edukacja wczesnoszkolna, historia i społeczeństwo
mgr Paulina Śluborska edukacja wczesnoszkolna, język angielski
mgr Beata Kłys język polski, logopedia, biblioteka
mgr Aleksandra Mikołajczyk język angielski, logopedia
mgr Agnieszka Smagała edukacja wczesnoszkoln,a język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Monika Kopka-Wonsowska język niemiecki
mgr Katarzyna Sieradzan matematyka, informatyka
mgr Beata Chmielewska matematyka, biologia
mgr Magdalena Mahlik przyroda, geografia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Joanna Zachaj fizyka, chemia, technika
mgr Patrycja Szóstak język polski
mgr Iwona Bąbrych wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dawid Dubielak wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Marciniak biblioteka, pedagod szkolny, doradztwo zawodowe
mgr Beata Malesa religia, WDŻ