WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.Program ma swój blog http://blogiceo.nq.pl/zyjzdrowo/
2. Projekt edukacyjny  pt: „Gdy dorosnę będę jak…” opracowany dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie na rok szkolny 2014/2015
3. Projekt edukacyjny opracowany dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie pod hasłem ,,Ratujmy pszczoły”
Realizacja projektu- rok szkolny 2014/2015

"Ścieżki do przeszłości" - Edukacja regionalna. Program działań edukacyjnych i wychowawczych przeznaczony do realizacji w II półroczu roku szkolnego 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie