11 września, w przeddzień 82 rocznicy Bitwy pod Dobrzykowem, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy września 1939r.

W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Pani dyrektor Danuta Jakubowska powitała zebranych i podkreśliła doniosłość wydarzenia.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin pan Krzysztof Jadczak, który był dumny z uczniów ,że pamiętają o swoich patronach i każdego roku są obecni na cmentarzu. Podkreślił również, że dzięki nim pamięć o bohaterach nie zaginie.

W dalszej części obchodów obecni zaśpiewali hymn szkoły, odczytano Apel Poległych, a obecne delegacje i osoby prywatne złożyły kwiaty i zapaliły symboliczne znicze.

Na zakończenie pani dyrektor Danuta Jakubowska podziękowała wszystkim za obecność i pamięć.

Opracowała: Dobrosława Chęcka

Festyn Plakat 3

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się o godzinie 9:00.

Klasa I - sala nr 3 ( I piętro) . Do szkoły mogą wejść rodzice zaopatrzeni w prawidłowo nałożone maseczki i po zdezynfekowaniu rąk. Tego dnia odbędzie się  również ślubowanie.

Pozostałe klasy:

Klasa II - sala nr 2 (I piętro)

Klasa III - sala nr 5 (I piętro)

Klasa IV - sala nr 14 (I piętro - budynek gimnazjum). Możliwość wejścia z jednym rodzicem/opiekunem w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk.

Klasa V - sala nr 4 ( I piętro)

Klasa VI - sala  nr 6 (parter)

Klasa VII - sala nr 13 (I piętro - budynek gimnazjum)

Klasa VIII - sala nr 15 (I piętro - budynek gimnazjum) 

Szanowni Państwo,

Numer konta do wpłat za wyżywienie w jednostkach oświatowych Miasta i Gminy Gąbin to:

90 1020 3541 0000 5302 0338 7594

Koniecznymdo prawidłowego zakwalifikowania wpłaty jest podanie w tytule przelewu:

NAZWY SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA -IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA -MIESIĄC ZA KTÓRY PAŃSTWO WPŁACAJĄ

Prosimy o zastosowanie się do powyższej instrucji, aby umożliwić księgowości prawidłową identyfikację wpłaty.

                    11 września , w przeddzień 81 rocznicy Bitwy pod Dobrzykowem, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy września 1939r.

Ze względu na reżim sanitarny uroczystość miała kameralny charakter . Niestety nie mogli w niej uczestniczyć wszyscy uczniowie, a jedynie przedstawicieli poszczególnych klas.

Pani dyrektor Danuta Jakubowska powitała zebranych i podkreśliła doniosłość wydarzenia.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin pan Krzysztof Jadczak , który był dumny z uczniów ,że pamiętają o swoich patronach i każdego roku są obecni na cmentarzu. Podkreślił również, że dzięki nim pamięć o bohaterach nie zaginie.

W dalszej części obchodów obecni zaśpiewali hymn szkoły, obecne delegacje i osoby prywatne złożyły kwiaty i zapalono pamiątkowe znicze. Oprócz tego przedstawiciele każdej z klas zapalili znicz od klasy.

Na zakończenie pani dyrektor Danuta Jakubowska podziękowała wszystkim za obecność i pamięć.

Oprócz pani dyrektor Danuty Jakubowskiej i pana burmistrza Krzysztofa Jadczaka obecni byli także pan Zbigniew Jakubowski i była pani dyrektor Szkoły Podstawowej Bogumiła Zalewska-Opasińska.

Opracowała: Dobrosława Chęcka

1 września odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W uroczystości udział wzięli udział uczniowie , rodzice , pani dyrektor Danuta Jakubowska i wychowawca Dobrosława Chęcka.

Dzieci ślubowały na sztandar szkoły , że będą dobrymi Polakami, będą dbały o dobre imię klasy i szkoły oraz , że będą kochały swoja Ojczyznę.

Następnie pani dyrektor poprzez dotknięcie symboliczna kredką ramienia ucznia i wypowiedzeniu słów „ Pasuję Cię na ucznia” dokonała aktu pasowania. Każde dziecko otrzymało tarczę szkolną .

Opracowała: Dobrosława Chęcka