ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ

Od maja 2020 r odbywają się w naszej szkole zajęcia sportowe. Są to :

„ Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, dofinansowane ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych skierowane dla uczniów szkoły podstawowej z terenu Miasta i Gminy Gąbin.”

Biorą w nich udział uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie.

Organizatorem zajęć jest Miasto i Gmina Gąbin.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Głównym celem zajęć jest:

  • zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej ;
  • profilaktyka przeciwdziałania, korygowania i zapobiegania wadom postawy;
  • rozwijanie i podnoszenie sprawności fizycznej;
  • znajomość pojęcia prawidłowej postawy ciała i umiejętność jej przyjęcia;
  • poznanie różnych form aktywności fizycznej;
  • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
  • wspomaganie rozwoju fizycznego dziecka;
  • kształtowanie koordynacji mięśniowo-ruchowej.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, korzystają z różnych form aktywności fizycznej, uczą się nawyku prawidłowej postawy, podnoszą swoją sprawność fizyczną, integrują się grupie rówieśniczej poprzez gry i zabawy ruchowe , a przy okazji świetnie się bawią.

 Opracowała: Iwona Bąbrych

Dzień Poczty Polskiej

Wśród licznych świąt, jakie przypadają w okresie jesiennym, wyróżnić można Dzień Poczty Polskiej i Dzień Listonosza, które obchodzimy 18 października. Z tej okazji nasza szkoła postanowiła przybliżyć uczniom pracę Poczty Polskiej. Dzieci z klas I-III poznały zawód listonosza, zaznajomiły się z takimi pojęciami jak list, skrzynka na listy oraz znaczek. Dowiedziały się również jak długą drogę musi pokonać list od nadawcy do adresata. Każdy z uczniów  mógł samodzielnie zaprojektować znaczek pocztowy.

Opracowała Agnieszka Smagała

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO DRZEWA

11 października, odbył się w klasach  I-III Dzień Drzewa. Został on połączony z I modułem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „ Z ekologią na TY”, który to projekt jest realizowany w bieżącym  roku szkolnym we wszystkich klasach I-III naszej szkoły. Chętni uczniowie przyszli w tym dniu ubrani w kolory jesieni. Każda klasa realizowała własne zadania, a punktem wspólnym był portret drzewa.

 Opracowała: Agnieszka Smagała

 ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA

                                                                           Drogie Koleżanki! Drodzy koledzy!                                                                                                                                                                                                   

Zbliża się zima i niskie temperatury. Możemy pomóc naszym czworonożnym przyjaciołom, którzy przebywają w schronisku. W naszej szkole jest organizowana zbiórka na Schronisko dla Zwierząt w Płocku.      

Potrzebne są:

karma sucha/mokra

koce

przysmaki dla psów/kotów

obroże, szelki, smycze

zabawki dla psów/kotów

Okażmy zwierzakom nasze wsparcie. Wyżej zamieszczone rzeczy można przynosić do              

p. Chęckiej i p. Marciniak

Zbiórka trwa od 18.10.2021r. do 29.10.2021r

Osoby, które wezmą udział w zbiórce otrzymają pochwały, które będą się liczyły do oceny z zachowania.

Dziękujemy za okazane serce!

Opracowała: Anna Gołębiewska ucz. kl.VII

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 września w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, które uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię.

W ramach tej akcji uczennice klasy VIII, czytały dzieciom z przedszkola w Dobrzykowie wybrane fragmenty książek oraz wiersze dla najmłodszych. Wszystkie przedszkolaki w skupieniu i zaciekawieniu słuchały bajkowych opowieści oraz z wielką ochotą oglądały kolorowe ilustracje.

Opracowała: Aleksandra Marciniak

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

30 września w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu udział wzięli uczniowie klas IV -VIII.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca – Anna Gołębiewska kl. VII

Zastępca – Filip Bujalski kl. VIII

Sekretarz – Aleksandra Marzec kl. VIII

Opracowała: Aleksandra Marciniak