DZIEŃ CHŁOPCA

Z okazji Dnia Chłopaka najmłodsi uczniowie wybrali się na film: "Jak rozmawiać z psem” oraz zorganizowany został KLASOWY DZIEŃ CHŁOPCA.

W przyjacielskiej atmosferze dziewczynki rozdały prezenty przygotowane dla swoich kolegów. Następnie, dzięki uprzejmości klasowej Rady Rodziców, dzieci miały okazję gościć się przy specjalnie przygotowanym na tę okazję poczęstunku. Druga część poświęcona została zabawie integracyjnej.

 Opracowała Agnieszka Smagała

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

     15 września 2009 r. po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Kropki. Od tej pory uczniowie, nauczyciele i pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują w Dniu Kropki wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać swoje mocne strony i zaprezentować je. Inspiracją świętowania stała się kropka z książki o Vashti - nieśmiałej dziewczynce, która dzięki kropce i nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości.
     W naszej szkole już po raz 4 obchodziliśmy to niezwykłe święto kreatywności, odwagi i zabawy. Na zajęciach dzieci poznały genezę święta, stworzyły niesamowite prace plastyczne i z zaangażowaniem opowiadały o swoich umiejętnościach. Było kropkowo, kolorowo i radośnie.
     Święto Kropki ma na celu uświadomić nam, że w każdym dziecku drzemią zdolności i talenty, które są niezmierzone. Trzeba tylko wierzyć we własne siły, podejmować wyzwania, a w każdej małej, niepozornej kropeczce można dostrzec dzieło!

Opracowała: Agnieszka Smagała

PASOWANIE NA UCZNIA

     Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego miało niezwykły charakter dla pierwszoklasistów. W pięknych strojach galowych, pełni zapału do nauki najmłodsi uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

     Doniosłym momentem uroczystości było pasowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły – Pani Dyrektor Danuta Jakubowska. Uczennica klasy 7 Amelia Zaleska, powitała swoich młodszych kolegów w gronie uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. Uczniowie otrzymali tarcze szkolne oraz pamiątkowe dyplomy.

Opracowała: Agnieszka Smagała

 

11 września, w przeddzień 82 rocznicy Bitwy pod Dobrzykowem, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy września 1939r.

W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Pani dyrektor Danuta Jakubowska powitała zebranych i podkreśliła doniosłość wydarzenia.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin pan Krzysztof Jadczak, który był dumny z uczniów ,że pamiętają o swoich patronach i każdego roku są obecni na cmentarzu. Podkreślił również, że dzięki nim pamięć o bohaterach nie zaginie.

W dalszej części obchodów obecni zaśpiewali hymn szkoły, odczytano Apel Poległych, a obecne delegacje i osoby prywatne złożyły kwiaty i zapaliły symboliczne znicze.

Na zakończenie pani dyrektor Danuta Jakubowska podziękowała wszystkim za obecność i pamięć.

Opracowała: Dobrosława Chęcka

Festyn Plakat 3

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się o godzinie 9:00.

Klasa I - sala nr 3 ( I piętro) . Do szkoły mogą wejść rodzice zaopatrzeni w prawidłowo nałożone maseczki i po zdezynfekowaniu rąk. Tego dnia odbędzie się  również ślubowanie.

Pozostałe klasy:

Klasa II - sala nr 2 (I piętro)

Klasa III - sala nr 5 (I piętro)

Klasa IV - sala nr 14 (I piętro - budynek gimnazjum). Możliwość wejścia z jednym rodzicem/opiekunem w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk.

Klasa V - sala nr 4 ( I piętro)

Klasa VI - sala  nr 6 (parter)

Klasa VII - sala nr 13 (I piętro - budynek gimnazjum)

Klasa VIII - sala nr 15 (I piętro - budynek gimnazjum)