Koło czytelnicze

Koło czytelnicze prowadzone jest przez Panią Agnieszkę Smagała dla uczniów klas IV. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.