Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
dr Bogumiła Zalewska-Opasińska język polski, historia i społeczeństwo
mgr Elżbieta Ozimkiewicz edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
mgr Dobrosława Chęcka edukacja wczesnoszkolna, historia i społeczeństwo
mgr Paulina Śluborska edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Kłys język polski, logopedia, biblioteka
mgr Aleksandra Mikołajczyk język angielski, logopedia
mgr Agnieszka Smagała język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Monika Kopka-Wonsowska język niemiecki
mgr Katarzyna Sieradzan matematyka, informatyka
mgr Beata Chmielewska matematyka, biologia
mgr Magdalena Mahlik przyroda, geografia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Joanna Zachaj fizyka, chemia, technika
mgr Aneta Gralewska plastyka, muzyka, zajęcia rewalidacyjne
mgr Iwona Bąbrych wychowanie fizyczne
mgr Dawid Dubielak wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Aleksandra Marciniak biblioteka
mgr Beata Malesa religia, WDŻ
mgr Anna Józwik przyroda, geografia