WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.Program ma swój blog http://blogiceo.nq.pl/zyjzdrowo/
2. Projekt edukacyjny  pt: „Gdy dorosnę będę jak…” opracowany dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie na rok szkolny 2014/2015
3. Projekt edukacyjny opracowany dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie pod hasłem ,,Ratujmy pszczoły”
Realizacja projektu- rok szkolny 2014/2015

"Ścieżki do przeszłości" - Edukacja regionalna. Program działań edukacyjnych i wychowawczych przeznaczony do realizacji w II półroczu roku szkolnego 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizowany w roku szkolnym 2014/2015  przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

Celem programu jest rozwijanie kultury fizycznej uczniów i  wypracowanie pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Sportowy Okrągły Stół (SOS)- zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS)- sportowe wydarzenie do realizacji którego zostaną włączeni rodzice uczniów,  społeczność lokalna lub zaprzyjaźniona szkoła bądź też aktywne włączenie się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).
3. Co najmniej 2 zadania do wyboru z puli opracowanej przez CEO.
4. Dokumentacja działań na blogu.
W naszej szkole podczas ogólnoszkolnej debaty SOS w wyniku głosowania zostały wybrane do realizacji dwa zadania z puli oferowanej przez CEO:
I semestr- ,,Zdrowe odżywianie”
II semestr- ,,Lekcje poza szkołą”
 

GALERIA ZDJĘĆ