Lp.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

I semestr

3.

II semestr

4.

Zimowa przerwa świąteczna

5.

Ferie zimowe

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

8.

Koniec roku szkolnego

2019/2020

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

( ustalone zgodnie z Rozp. MEN z dn. 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego).